Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP PERMETHRIN 55EC

MAP PERMETHRIN 55EC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT MUỖI TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 1 lít
- Chai 250 ml
- Chai 100 ml

Tác dụng

Diệt trừ các loại muỗi truyền bệnh trong gia dụng và y tế
Hiệu lực cao đối với muỗi kháng

Hoạt chất

Permethrin 55%w/v

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

- Phun tồn lưu
- Phun ULV
- Tẩm màn

Liều lượng

Xem tại phần cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi truyền bệnh và muỗi kháng

Secured By miniOrange