Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Ekill 37WG

Ekill 37WG
Loại thuốc

Thuốc trừ cỏ

Tác dụng

Tiêu lồng vực

Hoạt chất

Quinclorac 37% (w/w)
Phụ gia vừa đủ 1 kg

Đối tượng

Cỏ các loại

Liều lượng

0.4 kg/ha

Cây trồng / Môi trường

Lúa gieo thẳng

Secured By miniOrange