Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Oni 2SL

Map Oni 2 SL
Map Oni 2SL
Loại thuốc

Thuốc trừ bệnh sinh học

Tác dụng

Thuốc trừ bệnh vi khuẩn

Hoạt chất

- Papain 2g/L
- Phụ gia vừa đủ 1 kg

Đối tượng

Bạc lá lúa, loét trên cây, thối nhũn,..

Liều lượng

125ml/ bình 25 lít

Cây trồng / Môi trường

Lúa, cam, bắp cải

Secured By miniOrange