Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP PACIFIC SINGAPORE THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “CÀO LIỀN TRÚNG LIỀN”

MAP PACIFIC SINGAPORE THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “CÀO LIỀN TRÚNG LIỀN”

Ngày 31/12/2022, các giải thưởng chương trình “CÀO LIỀN TRÚNG LIỀN” đã được xác định. Map Pacific Singapore xin chúc mừng quý bà con nông dân sau.

Powered By EmbedPress

Một lần nữa, Map Pacific Singapore xin chúc mừng quý bà con nông dân đã trúng giải thưởng lớn cùng 104.500 mã nạp điện thoại của chương trình “CÀO LIỀN TRÚNG LIỀN”.

Link chi tiết giải thưởng mã nạp điện thoại 20.000đ


Bài viết liên quan

Secured By miniOrange