Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Bonsai 10WP

Bonsai 10WP
Loại thuốc

Thuốc điều hòa sinh trưởng

Tác dụng

Lúa ai cũng trúng

Hoạt chất

Paclobutrazol 100 g/kg
Phụ gia vừa đủ 1 kg

Đối tượng

Giúp lúa ngắn lóng, cứng cây, hạn chế đổ ngã

Liều lượng

1.5 - 2.0 kg/ha

Cây trồng / Môi trường

Lúa

Secured By miniOrange