Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Bonsai 25SC

Bonsai 25SC
Loại thuốc

Thuốc điều hòa sinh trưởng

Tác dụng

Lúa ai cũng trúng

Hoạt chất

Paclobutrazol 250 g/L
Phụ gia vừa đủ 1 lít

Đối tượng

Giúp lúa ngắn lóng, cứng cây, hạn chế đổ ngã

Liều lượng

25 ml / bình 16 lít

Cây trồng / Môi trường

Lúa

Secured By miniOrange