Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Dzo Super 10SL

Dzo Super 10SL
Loại thuốc

Thuốc trừ cỏ đậu

Tác dụng

Cỏ sạch - Đậu tốt - Hốt tiền

Hoạt chất

Imazethapyr 100 g/L
Phụ gia vừa đủ 1 lít

Đối tượng

Cỏ

Liều lượng

40 ml/ bình 16 lít

Cây trồng / Môi trường

Lạc
(đậu phộng)

Secured By miniOrange