Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Fasi 50WP

Fasi 50WP
Loại thuốc

Thuốc trừ cỏ

Tác dụng

Có Fasi lo gì cỏ dại

Hoạt chất

Quinclorac 470 g/kg
Pyrazosulfuron-ethyl 30 g/kg
Phụ gia vừa đủ 1 kg

Đối tượng

Cỏ dại

Liều lượng

25 g/ bình 25 lít

Cây trồng / Môi trường

Lúa sạ

Secured By miniOrange