Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP ALE 10SC

MAP ALE 10SC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 1 lít
- Chai 50 ml

Tác dụng

Diệt muỗi, ruồi, kiến, gián trong gia dụng và y tế
Hiệu lực tồn lưu: 30 ngày

Hoạt chất

Alpha-cypermethrin 10% w/v

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Phun tồn lưu

Liều lượng

Xem tại cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi, ruồi, kiến, gián

Secured By miniOrange