Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP DELTA 30EC

MAP DELTA 30EC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT MUỖI TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 1 lít

Tác dụng

Diệt muỗi trong gia dụng và y tế.
Hiệu lực lâu dài

Hoạt chất

Deltamethrin 30%w/w

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

- Phun ULV
- Phun tồn lưu

Liều lượng

Xem tại cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi truyền bệnh

Secured By miniOrange