Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP CYPER 100EC

MAP CYPER 100EC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT MUỖI TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 1 lít
- Chai 100ml

Tác dụng

Diệt các loại muỗi trong gia dụng và y tế
Hiệu quả cao
Chi phí thấp

Hoạt chất

Cypermethrin 10%w/v

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Phun tồn lưu

Liều lượng

Xem tại cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi

Secured By miniOrange