Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Famix 30EC

Map Famix 30EC
Loại thuốc

Thuốc trừ cỏ

Tác dụng

Bảo bối diệt lúa cỏ

Hoạt chất

Pretilachlor 300 g/L
Chất an toàn Fenclorim 100 g/L
Phụ gia vừa đủ 1 lít

Đối tượng

Lúa cỏ

Liều lượng

60 ml/ bình 16 lít

Cây trồng / Môi trường

Lúa sạ

Secured By miniOrange