Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Green 6SL

Map Green 6SL
Loại thuốc

Thuốc trừ sâu, trừ bệnh và chất hỗ trợ

Tác dụng

Sản phẩm xanh - Tăng sức mạnh

Hoạt chất

Citrus oil 60 g/L, Phụ gia vừa đủ 1 lít

Đối tượng

Chất hỗ trợ, Thán thư, Nhện đỏ ...

Liều lượng

0.125%
(đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)

Cây trồng / Môi trường

Xoài, cà phê,
cao su, nho, ...

Secured By miniOrange