Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Hero 340WP

Map Hero 340WP
Loại thuốc

Thuốc trừ bệnh

Tác dụng

3 hoạt chất - 3 cơ chế - 3 lớp bảo vệ

Hoạt chất

Azoxystrobin 60 g/kg
Fosetyl Aluminium 250 g/kg
Dimethomorph 30 g/kg
Phụ gia vừa đủ 1 kg.

Đối tượng

Sương mai, Đốm nâu, Nứt thân chảy nhựa, ...

Liều lượng

200g/200 lít
(đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)

Cây trồng / Môi trường

Cà chua, Thanh Long, Dưa hấu ...

Secured By miniOrange