Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP NOVO 600EC

MAP NOVO 600EC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 60 ml
- Chai 500 ml

Tác dụng

Diệt côn trùng trong gia dụng và y tế
Hiệu quả triệt để
Hiệu lực tồn lưu 30 ngày

Hoạt chất

Permethrin 30%w/v, Bifenthrin 10%w/v, chất phụ gia cộng hưởng Piperonyl butoxide 10% w/v

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Phun tồn lưu

Liều lượng

Xem tại cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Diệt trừ hữu hiệu các loại muỗi, ruồi, kiến, gián trong gia dụng và y tế

Secured By miniOrange