Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Passion 10GR

Map Passion 10GR
Loại thuốc

Thuốc trừ ốc

Tác dụng

Diệt ốc thiệt tài - Đã xài mê ngay

Hoạt chất

Metaldehyde 10% (w/w)
Phụ gia vừa đủ 1 kg

Đối tượng

Ốc bươu vàng

Liều lượng

250 - 300 g/ 1000m2
tùy theo mật số của Ốc

Cây trồng / Môi trường

Lúa

Secured By miniOrange