Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Permethrin 50EC

Map Permethrin 50EC
Loại thuốc

Thuốc trừ sâu

Tác dụng

Không sót một con - Không còn một mống

Hoạt chất

Permethrin 500 g/L
Phụ gia vừa đủ 1 lít

Đối tượng

Bọ xít muỗi, sâu đục quả, Rệp sáp ...

Liều lượng

15 - 25ml/ bình 25 lít
(đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)

Cây trồng / Môi trường

Điều, Cà phê, Lạc ...

Secured By miniOrange