Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

MAP PERMETHRIN 50EC

MAP PERMETHRIN 50EC
Loại chế phẩm

CHẾ PHẨM DIỆT MUỖI TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ
- Chai 1 lít
- Chai 100 ml

Tác dụng

Diệt muỗi trong gia dụng và y tế.
Hiệu lực lâu dài

Hoạt chất

Permethrin 50%w/v

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

- Phun tồn lưu
- Phun ULV
- Tẩm màn

Liều lượng

Xem tại cách dùng
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Loại côn trùng hoặc dịch hại

Diệt trừ hữu hiệu các loài muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết

Secured By miniOrange