Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Su-Po

Map Su-Po
Loại thuốc

Phân bón lá vi lượng

Tác dụng

Chắt chiu từng hoa - Nâng niu từng quả

Hoạt chất

Bo (B): 109.000 ppm (tương đương 150 g/L)
Tỷ trọng: 1,366
pH H2O: 8

Đối tượng

Tăng ra hoa, tăng đậu trái

Liều lượng

200ml/ 200 lít (đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)

Cây trồng / Môi trường

Rice, Vegetable, Fruit Crop,…

Secured By miniOrange