Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Map Sun 500WP

Map Sun 500WP
Loại thuốc

Thuốc trừ sâu

Tác dụng

Ngưng chích hút ngay khi trúng thuốc

Hoạt chất

Pymetrozine 500g/kg
Phụ gia vừa đủ 1kg

Đối tượng

Rầy nâu

Liều lượng

0.4kg/ha

Cây trồng / Môi trường

Lúa

Secured By miniOrange