Nông nghiệp bền vững - Nông nghiệp xanh - Giúp người nông dân

Topgun 700WP

Topgun 700WP
Loại thuốc

Thuốc trừ cỏ

Tác dụng

Thần công diệt cỏ

Hoạt chất

Quinclorac 500 g/kg
Fenoxaprop-P-Ethyl 130 g/kg
Pyrazosulfuron Ethyl 70 g/kg
Phụ gia vừa đủ 1 kg

Đối tượng

Cỏ

Liều lượng

14 g/ bình 16 lít

Cây trồng / Môi trường

Lúa sạ (gieo thẳng)

Secured By miniOrange